Kaplica świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

Historia
 
     Decyzja o budowie kaplicy w Borze została podjęta na zebraniu wiejskim w dniu 04 listopada 1990 roku. Kaplica w Borze miała funkcjonować przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, w której proboszczem był wówczas ks. Wojciech Wcisło. Społeczny Komitet Budowy Kaplicy składał się z 14 osób i miał działać pod przewodnictwem Adama Andrzeja Kustwana. W roku 1991 zaprojektowano obiekt. Jego autorem jest Jan Karpiel „Bułecka” z Zakopanego.
     Plac pod budowę kaplicy stanowiły pola, które zostały przekazane nieodpłatnie przez pięć borzańskich rodzin. Były to: rodzina Stanisława Jarząbka, Andrzeja Łasia, Anny Gacek, Anny i Władysława Gacek oraz Władysława Dziadkowca. Pieniądze na budowę kaplicy miały pochodzić w dużej mierze ze składek ludności Boru. Pierwszą składkę przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 1990 roku. Wynosiła ona 600$ i 7 150 000 zł (715 zł ).
     Po zatwierdzeniu planu realizacyjnego w Urzędzie Rejonowym w Nowym Targu i wytyczeniu granic fundamentów przez geodetów z Zakopanego rozpoczęła się budowa. Dnia 1 sierpnia 1991 roku z wielkim zapałem kopali ławy pod fundamenty zarówno dorośli jak i dzieci. 2 października ławy były już zalane.
     Listopad 1993 roku jest bardzo ważną datą w budowie kaplicy w Borze. W tym miesiącu mieszkańcy wsi pod kierunkiem pana Ludwika Niemca wykonali bramę wejściową, okna zabezpieczono przed zbliżającym się okresem zimowym oraz uprzątnięto teren budowy. Stan surowy budowy zakończono. Cały rok trwały intensywne prace. Między innymi Andrzej Piczura z Ostrowska wykonał snycerkę w kaplicy.
     W październiku 1994 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego. Ludność Boru powitała kardynała starym góralskim zwyczajem. Pod kaplicę przywieziono go powozem zaprzężonym w dwa białe konie. W czasie uroczystej Eucharystii wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny we frontową ścianę kaplicy. Regularnie zaczęto odprawiać Msze św. w kaplicy w Borze od września 1995 r. W październiku odbył się pierwszy ślub. Ślubowali sobie wówczas Janina i Stanisław Gacek.
     W okresie Wielkiego Postu 1996 roku pierwszy raz Borzanie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która odprawiana była przy stacjach narysowanych przez Daniela Gacka. W tym samym roku w czerwcu na Mszy św. odpustowej ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił tabernakulum i stół liturgiczny. Stanowią one część ołtarza, którego projektantem jest Jan Karpiel „Bułecka”.
     Ważną datą jest także lipiec 1996 roku, gdyż wtedy ustawiono na ołtarzu figury patronów kaplicy: świętych Piotra i Pawła. Rzeźbienie figur rozpoczął znany rzeźbiarz Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej, a po jego śmierci figury wykończył wnuk Tomasz Ciężadlik, także z Mszany Dolnej
     Po raz pierwszy w maju 1997 roku drugoklasiści naszej szkoły przyjęli pierwszą Komunię Świętą nie w kościele w Szaflarach tylko w kaplicy w Borze.
     Naturalną konsekwencją powstania świątyni była decyzja o założeniu cmentarza. Jesienią 1999 roku gotowa była dokumentacja geologiczna. Ogrodzono teren i po uzyskaniu stosownych zezwoleń 8 grudnia 2000 roku ksiądz biskup Jan Szkodoń poświecił nowopowstały cmentarz.
     W roku 2005 decyzją ks. kardynała Stanisława Dziwisza nastąpiła zmiana proboszcza w Parafii Szaflary. Księdza kanonika Wojciecha Wcisło zastąpił ks. kanonik Andrzej Kamiński.
      W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – w Święto św. Szczepana 2005 roku po raz pierwszy odbył się chrzest. Ochrzczony został Kacper Chrobak syn Danuty i Szczepana.
     1 maja 2006 roku mieszkańcy Boru wyrównali plac wokół kaplicy, na którym została zasiana trawa. Także w tym roku odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała.
     W dniu 15 października 2006 roku Kaplica w Borze wzbogaciła się o trzy dzwony – „Jan Paweł II”, „Św. Piotr i Paweł” oraz „Św. Andrzej”, które zawisły w wieży kościelnej. Dzwony poświęcił ks. biskup Józef Guzdek.
     Od 2006 roku w parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła regularnie wydawane jest czasopismo „Owczarnia”, bardzo chętnie czytane przez mieszkańców Boru.
     Kolejna inwestycja, to nowe ogrodzenie wokół cmentarza. 24 kwietnia 2007 roku rozpoczęto rozbiórkę drewnianego ogrodzenia, a następnie wykonano ławy fundamentowe pod część ogrodzenia. Ogrodzenie zostało ukończone w 2008 roku. Pomiędzy betonowymi słupami znajdują się metalowe przęsła. Jesienią 2010 roku zostały założone drugie okna, aby w ten sposób ocieplić Kaplicę.
      4 maja 2012 roku ks. bp Grzegorz Ryś, podczas peregrynacji Obrazu Pana Jezusa MIłosiernego w kościele parafialnym w Szaflarach, poświęcił kopię tego świętego wizerunku dla naszej kaplicy. Obraz zawisł po prawej stronie prezbiterium. Dziękujemy serdecznie pewnej rodzinie, która ufundowała ten wizerunek do borzańskiej świątyni. 
     Również w maju rozpoczęła się instalacja nowego instrumentu organowego (siedmio głosowego).
 
Opracowała: Małgorzata Gacek
 
fot.: A. Śliwiński, kajot, xag
 

 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 76694© MATinternet 1999-2023 / Zakopane / Powered by ANTCms